Tkanki roślinne

Tkanki przewodzące u kukurydzy
Epiderma rzodkiewnika pospolitego

Tkanki roślinne – zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu występujące u roślin. Niektóre tkanki tworzone są przez zespoły komórek jednego typu, są to tkanki jednorodne lub proste. Większość tkanek roślinnych składa się z komórek kilku typów, są to tkanki niejednorodne lub złożone[1].

Tkanki mszaków

Najstarszą grupą roślin lądowych, u których wykształciły się tkanki są mchy. Tkanki u tych roślin są jednak prymitywne, słabiej zróżnicowane niż u roślin naczyniowych. W przypadku mchów wyróżnia się następujące tkanki[2]:

 • tkanka okrywająca – skórka – jedno- lub kilkuwarstwowa powłoka rośliny zawierająca aparaty szparkowe,
 • tkanka wzmacniająca – skleroderma – kilka warstw wydłużonych komórek o zgrubiałych ścianach,
 • tkanka zasadnicza – miękisz – wielowarstwowa tkanka z komórek zwykle cienkościennych,
 • tkanka przewodząca składająca się z hydroidów i leptoidów.

Tkanki roślin naczyniowych

Klasyfikacja tkanek roślin naczyniowych może odbywać się według kryterium funkcji w roślinie lub kryterium pochodzenia i budowy. Według drugiego kryterium tkanki roślin naczyniowych dzieli się na dwie podstawowe grupy: tkanki twórcze (merystemy), w których komórki dzielą się intensywnie i są niezróżnicowane, oraz tkanki stałe o komórkach zróżnicowanych funkcjonalnie[3].

Histologia roślin wyróżnia co najmniej kilkadziesiąt szczegółowych typów tkanek roślinnych. Poniższa lista nie wyczerpuje zagadnienia:

 • merystemy:
  • merystemy pierwotne
   • merystem wierzchołkowy (stożek wzrostu pędu i korzenia)
   • prokambium (desmogen, miazga pierwotna) – pierwotny merystem boczny
   • merystem interkalarny – wstawowy (w węzłach)

Funkcjonalne układy tkankowe

Zespoły elementów budujących organizm roślinny zapewniają realizację określonych funkcje. Ze względu na funkcje fizjologiczne wyróżniane są następujące układy tkankowe[5]:

 • Układ twórczy, obejmujący wszystkie tkanki merystematyczne i zapewniający wzrost organizmu i wytwarzanie nowych organów.
 • Układ okrywający, obejmujący tkanki określane jako tkanki okrywające i zapewniający roślinie ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, uszkodzeniami mechanicznymi, utratą wody infekcją i innymi.
 • Układ fotosyntetyzujący, obejmujący wszystkie komórki zawierające chloroplasty i przeprowadzające fotosyntezę. W przypadku roślin przeprowadzających fotosyntezę C3 optymalizację procesu zapewnia mezofil składający się z miękiszu palisadowego i miękiszu gąbczastego. U roślin o fotosyntezie C4 chlorenchyma zróżnicowana jest na mezofil C4 i mezofil wieńcowy otaczający wiązki przewodzące.
 • Układ przewietrzający, obejmujący system przestworów komórkowych, dzięki którym możliwa jest sprawna wymiana gazowa. W skład tego układu wchodzą także aparaty szparkowe.
 • Układ chłonny, obejmujący ryzodermę i korę pierwotną korzenia i umożliwiając pobieranie wody i soli mineralnych z gleby.
 • Układ przewodzący, obejmujący tkanki przewodzące zapewniające transport wody z rozpuszczonymi solami mineralnymi oraz związków organicznych (asymilatów) wytworzonych przez organy asymilacyjne. Transport substancji w roślinie może odbywać się poprzez apoplast lub symplast.
 • Układ spichrzowy, obejmujący tkanki i pojedyncze komórki gromadzące substancje zapasowe. Niektóre rośliny mają również specjalne tkanki magazynujące wodę, miękisz wodny.
 • Układ wydzielniczy, obejmujący komórki wydzielnicze i ich zespoły.
 • Układ ruchowy, obejmujący struktury anatomiczne umożliwiające ruchy roślin.
 • Układ mechaniczny, obejmujący tkanki wzmacniające, a w szerszym znaczeniu wszystkie ściany komórkowe.

Przypisy

 1. a b Malinowski Edmund: Anatomia roślin. warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 91-146.
 2. J. Mickiewicz, D. Sobotka: Zarys briologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, s. 36-39.
 3. Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika t.1 Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 120-141. ISBN 83-01-13953-6.
 4. Janina Jasnowska, Mieczysław Jasnowski, Jan Radomski, Stefan Friedrich, Wojciech W.A. Kowalski: Botanika. Szczecin: Wyd. Brasika, 2008, s. 87-124. ISBN 978-83-902821-6-9.
 5. Hejnowicz Z.: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Warszawa: PWN, 1980, s. 102-188. ISBN 83-01-00420-7.
Kontrola autorytatywna (część rośliny):
 • LCCN: sh85102712
 • BnF: 16758641d
 • BNCF: 12216
 • NKC: ph740389
 • J9U: 987007550790805171
Encyklopedia internetowa:
 • Universalis: tissus-vegetaux